CILINDRE _ perspectiva isomètrica mètode de punts

Answer
Solution

Determina el cilindre en perspectiva isomètrica de 4 cm de radi i 8 cm d'alçada. Utiilitza el mètode de punts.

8 cm

8cm

4cm