CILINDRE _ perspectiva isomètrica

Answer
Solution

Determina el cilindre en perspectiva isomètrica inscrit dins del cub de 8 cm de costat.