2.1.3).- QUADRILÀTERS

Answer
Solution

Quadrat coneguda la suma del costat i la diagonal

d+l