Ex1_dossier_3

Answer
Solution

Determina el lloc geomètric de tots els punts del pla que tenen en relació amb una circumferència de 28mm de radi, una potència K1= 9cm2.


}

O1

Comments (0)

Sign in to comment