Tangram bat egiten ikasten I

Answer
Solution

Egin tangram bat 10cm-ko karratu batean.