Icosàedre en dièdric donada l'aresta

Answer
Solution

Construeix un icosàedre

a partir de l'aresta donada

en dièdric si sabem que

pertany a una cara d'aquest

en verdadera magnitud.

Després, trasllada la

projecció vertical i

desenvolupa la projecció

horitzontal a partir d'aquesta.