Icosàedre en dièdric donada l'aresta

Answer
Solution

Construeix un icosàedre donada

l'aresta en dièdric (has de col·locar

l'aresta en el pla horitzontal amb

inclinació). Després, trasllada la

projecció vertical i desenvolupa

la projecció horitzontal a partir d'aquesta.