EPICICLOIDE NORMAL+ALARGADA

Answer
Solution

Rectificación