Cicloides; normal, alargada y acortada

Answer
Solution

Dibuja una cicloide normal, una cicloide alargada y una acortada.

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

O

P"

P'

Se rectifica la circunferencia= 3 diámetros + 1/7 de diámetro.

1'

2'

3'

4'

5'

6'

7'

8'

9'

10'

11'

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

7

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10

O11

O12

P

P12