Fig.18

Answer
Solution

PRR, circumferències tangents a dues rectes passant per un punt.

Dues rectes tangents i un punt a una recta.

}

s

r

p