Secció, 28

Answer
Solution

Determina la secció plana que

produeix un pla P sobre un

Hexàedre regular. Indica

les parts vistes, les parts

ocultes i la veritable

magnitud de la secció.

P

P'