Dièdric. Desenvolupament d'un prisma pg.212

Answer
Solution

Desenvolupament d'un prisma.

Construïu el desenvolupament lateral del prisma iniciant-lo per l'aresta ae-a'e' i situant-lo sobre la semirecta r, de manera que el punt A correspongui al vèrtex a-a'. Continueu cap a la dreta en ordre alfabètic.

Completeu el desenvolupament amb les dues bases, que heu de juxtaposar a les arestes respectives de la cara de costat ab-a'b'.

}

A

r

e'

b'

a'

c'

d'

f'

b

a

c

f

e

d

Comments (0)

Sign in to comment