Dièdric. Secció plana d'un prisma recte

Answer
Solution

Determina la projecció vertical de la intersecció del triangle, considerat opac,amb el prisma, diferenciant les parts vistes i les ocultes.

a'

c'

b'

c

a

b

Comments (0)

Sign in to comment