Bi zuzen emanik eta beraietako baten gainean tangentzi pintua emanik, r erradioa duen zirkunferentzia bat irudika ezazu

Answer
Solution

Bi zuzen emanik eta beraietako baten gainean tangentzi puntua emanik, bi zuzenei tangentea den zirkunferentzia bat irudika ezazu.

Dadas dos rectas y el punto de tangencia sobre una de ellas dibuja una circunferencia tangente a las dos rectas

}