- Debuxar un cadrado equivalente a unha circunferencia dada

Answer
Solution

}}}

A

O

B

- Debuxar un cadrado equivalente a unha circunferencia dada