MÈTODE GENERAL DE CONSTRUCCIÓ DE POLÍGONS (mètode aproximat)

Answer
Solution

MÈTODE GENERAL DE CONSTRUCCIÓ DE POLÍGONS (mètode aproximat)