UD5_Examen_Ex7

Answer
Solution

UD5_Examen

Exercici 7. Construeix una espiral d’Arquimedes donades les següents indicacions:

- Pas 75 mm

- Construcció en sentit antihorari

- 6 divisions