Lámina 02

Answer
Solution

Dada unha circunferencia e un punto exterior a mesma traza as circunferencias tanxentes de radio r e pasan polo punto

}

r

A