Enneàgon a partir del costat

Answer
Solution

Construcció d'un polígon regular de nou costats a partir del costat donat.

}}

A

B