Bi zirkunferentziekiko zirkunferentzia ukitzailea

Answer
Solution

Zirkunferentzia hauekiko ukitzailea den R100eko arkua marraztu.

Zirkunferentzia txikia arkuaren barnean geratuko da eta

zirkunferentzia handia kanpoan.

Tangentzia puntuak zehaztu.

R25

R50