T10.3 Hexaedre donada una aresta horitzontal i el seu centre

Answer
Solution

El segment AB és l"aresta més baixa d"un hexaedre i O n"és el centre. Dibuixa les seves projeccions.

}}}}}

a'

b'

a

b

o