Debuxar un cadrado equivalente a unha circunferencia dada

Answer
Solution

}}

A

B