UD4_Fitxa10_ex2

Answer
Solution

Examen de Dibuix Tècnic

Setembre 2023


Exercici [3 punts en total]:

a) Dibuixeu totes les circumferències que són tangents a la circumferència de centre C i que passen pels punts P i Q. Deixeu constància del procés gràfic seguit i indiqueu els punts de tangència. [2,5 punts]

b) Determineu el valor real del segment PQ tenint en compte que el dibuix està fet a escala 1:750, i escriviu-lo en la casella situada a la part inferior de la pàgina. [0,5 punts]


Segment PQ: metres

}}}

P

Q

C