Eix radical entre dues circumferències exteriors

Answer
Solution

Trobar l'eix radical entre dues circumferències exteriors c i c'

}}

O

O'

c

c'