Rectangles proporcionals

Answer
Solution

Dibuixa un rectangle de costats proporcionals a 2 i 4 i que estigui inscrit a una circumferència de radi=30mm