Ombres 04

Answer
Solution

Ombres 04

A partir de la peça donada representeu les ombres del conjunt respectant la direcció de la il·luminació facilitada.

Diferencieu entre pròpies i projectades.