Ombres 05

Answer
Solution

Ombres 05

A partir del conjunt de peces donades representeu:

- Les ombres del conjunt respectant la direcció de la il·luminació facilitada

- Diferencieu entre pròpies i projectades.