T8.5 Triedre trirectangle

Answer
Solution

El triangle ABC és la base duna piràmide en la qual les arestes laterals es tallen en el vèrtex superior formant angles rectes. Dibuixa la projecció de la piràmide.

}}}

a'

b'

c'

a

b

c

Comments (0)

Sign in to comment