Dièdric. Hexaèdres pg.173

Answer
Solution


}}}}}}

Dibuixa la projecció vertical d'un cub del que coneixem la

seva projecció horitzontal.

Representa en sistema dièdric un hexaèdre del qual coneixem la

projecció vertical de la cara ABCD i la projecció horitzontal del

punt A. Situa el cub a l'esquerra de la cara donada.

a'

a

b'

c'

d'

Comments (0)

Sign in to comment