TANGÈNCIES

Answer
Solution

RECTES TANGENTS EXTERIORS a dos circumferencies conegudes de diferent radi

o1

o2