TRANSFORMACIONS_ simetria axial

Answer
Solution

Construeix la figura simètrica a la dibuixada respecte a l"eix E.

E

A

B

C

Comments (0)

Sign in to comment