Igualtat. Per coordenades

Answer
Solution

Construcció d'una figura igual a una altra donada. Per coordenades

}

A

B

C

D

A'