Igualtat. Còpia per triangulació

Answer
Solution

Construcció d'una figura igual a una altra donada. Per triangulació

}}

A

B

C

D

A'