EXERCICI 11

Answer
Solution

11).- A i B són dos dels vèrtexs d"un hexàgon regular, base d"una piràmide recta de 50 d"alçada. Dibuixar la piràmide en primer lloc, de manera que l"hexàgon base, al qual pertanyen A i B, sigui paral·lel al PH, i en segon lloc de manera que aquesta base estigui continguda en el pla determinat per l"eix d"abatiment E i el vèrtex B, del qual es dóna la seva projecció horitzontal i el seu abatiment, juntament amb el del vèrtex A.

}}}}}}}

a'

b'

a

b

b

A0

B0