Circumferència de radi r3 tangent a dues circumferències de radis r1 i r2

Answer
Solution

Circumferència de radi r3 tangent a dues circumferències de radis r1 i r2

}}}}}}}

r1

r2

r3

Cas I

r1

r2

r3

r1 = 15

r2 = 25

r3 = 30

T1

T2

Comments (0)

Sign in to comment