Construcció d'un icosàedre a partir de la seva aresta

Answer
Solution

Construcció d'un en dièdric a partir de l'aresta donada, la seva diagonal i l'altura

Aresta

Diagonal

Diagonal

h

h

a

h

h