Transformacions geomètriques - translació 02

Answer
Solution

Desplaça la circumferència de centre O1 segons la direcció d, per tal que sigui tangent a la recta r.

}

O1

d

Comments (0)

Sign in to comment