Semblança 3

Answer
Solution

Figura semblant a una altra d'àrea la tercera part.

Comments (0)

Sign in to comment