Rectes tangents interiors a dos circumferències per Homotècia

Answer
Solution

Rectes tangents interios aplicant la homotècia central

}}