Circumferència de radi r que passa per un punt A i que és tangent a una recta s

Answer
Solution

Circumferència de radi r que passa per un punt A i que és tangent a una recta s

}

s

A

r