ANGLES_ plans concurrents

Risoluzione
Esegui soluzione

Donada la planta i l'alçat d'una piramide,

determina l'angle que forma el pla AVC i VBC.

a'

c'

b'

v'

v

a

c

b