T9.4 Angles de les cares d'una piràmide

Risoluzione
Esegui soluzione

El triangle ABC és la base d"una piràmide el vèrtex superior de la qual és V. Les cares VAB i VAC formen 60º amb el pla horitzontal i VBC forma un angle de 45º respecte d"aquest pla. Dibuixa les projeccions d"aquesta piràmide.


Comencem dibuixant uns rectangles situats en cada una de les arestes de la base de la piràmide. D"aquests rectangles sabem que l"aresta lateral és una recta de màxim pendent que forma l"angle desitjat respecte al pla horitzontal. L"altura dels rectangles és arbitrària.) Trobem les rectes intersecció d"aquests rectangles mitjançant el procediment d"intersecció de plans, tallant el conjunt pel pla horitzontal Q. Les rectes Intersecció són les arestes laterals de la piràmide.

}}}}}}

a'

b'

c'

a

b

c