tetraedro

Answer
Solution

Debuxar un tetraedro que ten unha cara apoiada no plano dado, sabendo que A e B son vértices desa cara.

}}

A1

B1