Tangències a hipérbola

Answer
Solution

Donats l'eix real d'una hipérbola, un focus F, la tangent t1 a una branca, el punt de tangència T1 i la circumferència focal C1, troba

l'eix virtual, l'altre focus, els vèrtex, l'altra recta tangent paral·lela a la donada i el seu punt de tangència.

}}

T1

t1

F

C1