Axinometria isomètrica

Answer
Solution

Representa la següent figura en sistema isomètric. La peça està representada

en sistema dièdric. És necessari representar les arestes ocultes.

30

40

40

40

20

20

40

20

20

X

Z

Y

O