UD5.Angle entre dues rectes. ** Problema invers_Traçar recta que passi per punt i forme 30o amb la recta donada.

Answer
Solution

}}}

A'

3.1 Angle entre dues rectes.

** Problema invers_Traçar recta que passi

per punt i forme 30o amb la recta donada.


A''

r''

r'