Exercici. Intersecció entre plans, fent canvi de pla

Answer
Solution

Intersecció entre dos plans, utilitzant canvi de pla

}}}}}}}}}}}}

a'

b'

c'

a

b

c

m

n

q

m'

n'

q'

Solució amb plans auxiliars projectants:

https://www.mongge.com/es/ejercicios/80892