axonometria- peça suport mòbil 2024

Answer
Solution

Dibuixar el desplegament de la peça següent