fer triangle donades dades

Answer
Solution

Dos angles d'un triangle valen 45º i 60º i la altura relativa al costat comú mesura 70mm. Dibuixa el triangle.