circumferencia tangent als tres costats del triangle

Answer
Solution

Dibuixa una circumferencia tangent a les tres rectes, sense prolongar-les